Chúc Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ Mùng 8 Tháng 3

𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐖𝐎𝐌𝐄𝐍'𝐒 𝐃𝐀𝐘
𝟴/𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟯


Ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝐿𝑖𝑒̂𝑛 𝐻𝑜̛̣𝑝 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑣𝑖̀ 𝑁𝑢̛̃ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑎̀ 𝐻𝑜̀𝑎 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑇𝑒̂́ được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 hằng năm. Ngày này được Liên Hợp Quốc chính thức hóa vào năm 1977.

𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒅𝒊̣𝒑 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́ 𝑷𝒉𝒖̣ 𝑵𝒖̛̃ năm nay, 𝗭𝗔𝗟𝗔𝗔 𝗟𝗶𝗴𝗵𝘁𝗶𝗻𝗴 xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các chị em phụ nữ.
𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒒𝒖𝒚́ 𝒄𝒉𝒊̣ 𝒆𝒎 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒏𝒖̛̃ 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒙𝒊𝒏𝒉 đ𝒆̣𝒑, 𝒗𝒖𝒊 𝒗𝒆̉ 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄!

 

__<>__
𝙕 𝘼 𝘼 𝙇 𝘼 𝙇 𝙄 𝙂 𝙃 𝙏 𝙄 𝙉 𝙂
🏪 𝘑03-08, 𝘈𝘯 𝘗𝘩𝘶́ 𝘚𝘩𝘰𝘱 𝘝𝘪𝘭𝘭𝘢, 𝘒Đ𝘛 𝘋𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘕𝘰̣̂𝘪, 𝘏𝘢̀ Đ𝘰̂𝘯𝘨, 𝘏𝘕.
📱 097.10.43.999 📞 024.5678.1567
📧 𝘻𝘢𝘭𝘢𝘢.𝘷𝘯@𝘨𝘮𝘢𝘪𝘭.𝘤𝘰𝘮
💻 𝑤𝑤𝑤.𝑧𝑎𝑙𝑎𝑎.𝑣𝑛 | 𝑤𝑤𝑤.𝑑𝑒𝑛𝑐ℎ𝑖𝑒𝑢𝑠𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑑.𝑣𝑛 | 𝑤𝑤𝑤.𝑔𝑖𝑎𝑐𝑜𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛𝑙𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑚 | 𝑤𝑤𝑤.𝑙𝑎𝑝𝑟𝑎𝑝𝑑𝑒𝑛𝑙𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑚
👍 𝑤𝑤𝑤.𝑓𝑏.𝑐𝑜𝑚/𝑧𝑎𝑙𝑎𝑎𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔
✅ ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑠ℎ𝑜𝑝𝑒𝑒.𝑣𝑛/𝑧𝑎𝑙𝑎𝑎𝑣𝑛


#ngay8thang3, #quoctephunu, #happywomenday, #ngaykyniem, #zalaalighting, #ledlights

Bạn đang xem: Chúc Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ Mùng 8 Tháng 3
Bài trước Bài sau
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

HCM-Miền Nam (Mr Danh): 0944.840.666 Hà Nội-Miền Bắc (Mr Hiệp): 0971.043.999 M.Trung-ĐàNẵng (Mr Tuấn Anh): 094.2344.888
Báo giá nhanh
Chat ngay